Vysoce kvalitní svařování s Arc

Kemppi Arc System 2.0 – ArcQuality

Management kvality ve svářecí technice

Co skutečně víte o kvalitě svařovaných dílů?

Vysoce kvalitní svářecí práce jsou prováděny v souladu se schválenými postupy svařování a pod přísnou kontrolou kvality. Ale jak přísnou? A byl postup svařování skutečně dodržován?

Vysoce kvalitní svařování
ArcQuality kontroluje kvalitu svařování pro všechny zákazníky. To pozvedá management kvality na novou úroveň.

ArcQuality kontroluje kvalitu svařování pro všechny zákazníky. To pozvedá management kvality na novou úroveň.

Kontrola kvality svařování s Arc
Vysoce kvalitní svařování

U většiny svařených dílů je pouze nepatrný kvalitativní důkaz o tom, že svařování bylo dokončeno s použitím schválených parametrů, přídavných materiálů a kvalifikovanými pracovníky. Avšak doposud neexistoval žádný systém, který by tyto kvalitativní požadavky podporoval. Modul ArcQuality systému

Kemppi Arc 2.0 nyní nabízí precizní řešení tohoto problému s kvalitou.

 

ArcQuality rozpozná WPS - odchylky a vyhodnotí kvalitu svařování. Měření a zaznamenávání parametrů sváření, využívání spotřebního materiálu, tak jako porovnání získaných informací s WPS nabízí přesné řešení, které definuje a kontroluje kvalitu svařování. Tak se vyhnete odchylkám, které v případě, že zůstanou

nerozpoznány, mohou vést ke kvalitativním problémům.

Kvalita svařování je důležitá

Moderní management kvality pro svařování

Jak to funguje

Před tím, než se začne se svářecími pracemi, musí se obsluha laserového přístroje ArcQuality přihlásit do ArcQ - systému. Načtením čárového kódu na osobní identifikační kartě se identifikují kvalifikace svářeče.

 

Scanování a zaznamenávání WPS - čárových kódů zaručuje, že takové proměnné, jako např. kvalifikace, jsou vhodné a platné. Stejně tak je kontrolován, porovnán a ověřen výběr přídavného materiálu a ochranného plynu.

 

LCD displej čtecího zařízení ArcQuality odkazuje zelenými nebo červenými ukazateli na WPS - plnění nebo WPS - odchylky. Tím bylo zajištěno, že svářeč je spolehlivě informován a zároveň je schopen před svařováním v případě potřeby přijmout vhodná nápravná opatření. Tím dochází k eliminaci ztráty času a dodatečných nákladů za opravné práce.

 

Management kvality může kontrolovat svářecí práce a dodržování WPS u veškerých aktivních ArcQuality pracovních stanovišť. To umožňuje plynulé zakročení v případě, že jsou lokální varovné odkazy opomenuty nebo ignorovány.

Management kvality svařování

Zajímavosti systému

 • Kontrola doplňování WPS
 • Zaručení platné kvalifikace svářeče
 • Podávání zprávy o nerovnostech
 • Automatizace evidence údajů
 • Snížení nákladů za dodatečné práce
 • Podpora svářeče, kvalitní práce zaměstnanců a managementu
 • Informuje o časech hoření oblouku a času svařování
 • Zahrnuje nástroje pro správu svářecích přístrojů
 • Předpovídá dobu pro potřeby údržby a zaznamenává historii oprav
 • Konstruován pro monitoring MMA-, MIG/MAG a TIG - sváření
 • Reporting založen na webovém hlášení
 • WLAN - technologie.

ArcQuality v bodech

ArcQuality nabízí jednoduchou metodu pro komplexní způsob kontroly dodržování veškeré specifikace v postupu svařování a pro kontrolu vhodné kvalifikace svářečů. Systém včas oznámí neshody a automaticky ukládá informace o průběhu svařování. Tímto způsobem mohou být dohledány konkrétní práce na jednotlivých svarech.

 

ArcQuality je kompatibilní se všemi MIG/MAG svářecími přístroji s euro-přípojkou. Ta přenáší údaje přes bezdrátové připojení. Nezáleží na tom, zda-li uživatel pracuje na jednom nebo více stanovištích - ArcQuality poskytuje jasné a na faktech založené reporty, tak jako přístup pro čtení po celém světě přes bezpečnou - na webovém systému „cloud“ - založenou službu.

Jednotlivé stavy v ArcQuality

Záznamy týkající se kvality

Reporting systému ArcQuality je jasný a přesný. Měří a zaznamenává WPS - shody a WPS - odchylky.

Reporting systému ArcQuality je jasný a přesný. Měří a zaznamenává WPS - shody a WPS - odchylky.

Arc Quality

Ověřte si kvalitu svařování

Jako výborné řešení pro okamžitou, lokální kontrolu kvality poskytuje ArcQuality mnoho praktických výhod pro všechny zúčastněné v produkci, kontroly kvality a managementu. ArcQuality podporuje jak MIG/MAG-, tak TIG- postup svařování, u nichž jsou přísné požadavky na kvalifikaci svářeče, nastavení parametrů a shodu materiálů mimořádně důležité. Veškeré údaje jsou v systému ArcQuality zaznamenávány a ukládány. Kombinované reporty mohou být využity jako podpora jakosti svařování.

Bezpečné zobrazení ArQuality – údajů z každého místa po celém světě.

Bezpečné zobrazení ArQuality – údajů z každého místa po celém světě.

Sjednoťte si pro správu více pracovišť

ArcQuality poskytuje více než co je potřeba pro lokální týmy. Podniky s více pracovišti mohou využívat přístup ke čtení přes inovativní webovou službu založenou na systému sdílení informací „cloud“. Tak je umožněno bezpečné nahlížení na ArcQuality - reporty z jakéhokoli místa po celém světě. Jednoduchým přihlášením a kontrolou stanovišť spojených s Vaší sítí Vám systém ArcQuality poskytuje neustálý, aktuální přehled a pomáhá tak kontrolovat a řídit kvalitu projektu dálkovým přístupem.

Poradenství a vývoj projektu pro naše zákazníky zajišťuje, že ArcQuality vyhoví Vašim potřebám.

Poradenství a vývoj projektu pro naše zákazníky zajišťuje, že ArcQuality vyhoví Vašim potřebám.

Plnění norem

Kemppi Arc systém a jeho modul ArcQuality poskytuje jednoduché, ale formální řešení pro zaručení splnění stanovených norem kvality v technologii svařování. Přirozeně mají zákazníci častokrát odlišné požadavky dle potřeb jednotlivých stanovišť, aby se ArcQuality mohlo integrovat do jejich stávajícího managementu kvality. Proto projektový tým Kemppi může splnit většinu požadavků v rámci poradenství a vývoje projektu našich zákazníků.

Poradenství našim zákazníkům

V případě, že si přejete obdržet další informace a rádi byste otestovali Kemppi Arc systém tak jako jeho modul ArcQuality, obraťte se na prosím na nás. Budeme se těšit na Vaše dotazy a na možnost vypracování nabídky projektu pro Vaše obchodní potřeby.

ArcQuality nabízí vyzkoušenou kvalitu svařování ve prospěch kvality a bezpečnosti výrobku.

ArcQuality nabízí vyzkoušenou kvalitu svařování ve prospěch kvality a bezpečnosti výrobku.

ArcQuality ručí za kvality každého jednotlivého svaru a umístění.

ArcQuality ručí za kvality každého jednotlivého svaru a umístění.

Čtecí zařízení ArcQuality zaznamenává informace a ty pak porovnává s WPS.

Čtecí zařízení ArcQuality zaznamenává informace a ty pak porovnává s WPS.


ARC-H a.s.
<
Management kvality - ArcQuality
Management kvality - ArcQuality
Arc Info - Analýza svařovacích dat
Arc Info - Analýza svařovacích dat
FastMig X 450 - MXP 37 Pipe
FastMig X 450 - MXP 37 Pipe
Minarc Evo 180
Minarc Evo 180
WPS balíčky pro MIG/MAG a MMA svařování
WPS balíčky pro MIG/MAG a MMA svařování
>

Naše služby

Kontakty

ARC-H a.s.
Doudlevecká 17 | 301 38 Plzeň
tel.: +420 377 221 145
e-mail: arc-ZAVINOVADLO:arc-h.cz

Provozní doba

Po-Pá   8:00 - 16:30 (tel.: 377 221 145)

Kemppi

Kemppi je finská rodinná akciová společnost, která se specializuje na vývoj a výrobu svařovacích zdrojů od roku 1949.

... více

Vyrobilo AG25 s.r.o. 2013 - 2014

Právě se nacházíte:

Vychytávky / ArcQuality - Management kvality ve svářecí technice