Informace o zpracování osobních údajů

Totožnost a kontaktní údaje správce

● Správcem vašich osobních údajů je obchodní společnost ARC-H a.s. se sídlem

doručování Plzeň 3, Jižní Předměstí, Doudlevecká 417/17, identifikační číslo

25246364 (dále jen „správce“).

● Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Plzeň 3, Jižní

Předměstí, Doudlevecká 417/17, adresa elektronické pošty arc@arc-h.cz telefon

+420 377 221 145

● Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

● Zákonným důvodem zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas dávaný tímto

správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o

ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení“).

Účel zpracování osobních údajů

● Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění

jiných marketingových aktivit správcem vůči vaší osobě.

● Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve

smyslu čl. 22 nařízení.

Doba uložení osobních údajů

● Vaše osobní údaje budou správcem uloženy do doby odvolání vašeho souhlasu se

zpracováním osobních údajů.

Další příjemci osobních údajů

● Příjemci vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro

správce:

1. marketingové agentury provádějící reklamní činnosti pro správce

2. analytické nástroje zpracovávající anonymizovaně osobní údaje za účelem

zisku statistických údajů

● Správce nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU)

nebo mezinárodní organizaci.

Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k vašim

osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení

jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále

právo na přenositelnost vašich osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů daný správci.

Tímto však není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před takovýmto

odvoláním souhlasu. váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat

následujícím způsobem: písemnou žádostí prostřednictvím elektronické pošty odeslané na

arc@arc-h.cz nebo písemně prostřednictvím poštovních služeb na doručovací adresu

uvedenou výše.

Pokud byste se domníval (a), že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je

porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů není

zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření

smlouvy.

Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely

přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého

marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely

přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

 

V Plzni dne 23.5.2018


ARC-H a.s.
<
Management kvality - ArcQuality
Management kvality - ArcQuality
Arc Info - Analýza svařovacích dat
Arc Info - Analýza svařovacích dat
FastMig X 450 - MXP 37 Pipe
FastMig X 450 - MXP 37 Pipe
Minarc Evo 180
Minarc Evo 180
WPS balíčky pro MIG/MAG a MMA svařování
WPS balíčky pro MIG/MAG a MMA svařování
>

Naše služby

Kontakty

ARC-H a.s.
Doudlevecká 17 | 301 38 Plzeň
tel.: +420 377 221 145
e-mail: arc-ZAVINOVADLO:arc-h.cz

Provozní doba

Po-Pá   8:00 - 16:30 (tel.: 377 221 145)

Kemppi

Kemppi je finská rodinná akciová společnost, která se specializuje na vývoj a výrobu svařovacích zdrojů od roku 1949.

... více

Vyrobilo AG25 s.r.o. 2013 - 2014